OSTRZEŻENIA Krucjata modlitwy

Ostrzeżenia przekazywane Marii od Bożego Miłosierdzia


Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła.
O OBJAWIENIACH PRYWATNYCH
Papież Urban VIII UrbanusOctavus
zmarły w 1644 roku napisał takie słowa:
„W przypadkach związanych z objawieniami prywatnymi lepiej jest wierzyć, niż nie wierzyć, ponieważ jeśli wierzycie, a rzecz okaże się fałszywa, otrzymacie wszelkie błogosławieństwa, tak jakby były one prawdziwe. Uwierzyliście bowiem, że są one prawdziwymi.”

                   Modlitwy , o które prosi Jezus:

Moja ukochana córko, poproś Moje dzieci aby odmawiały te modlitwy od teraz aż do Ostrzeżenia. Moi uczniowie są proszeni, aby odmawiali te modlitwy, które będę ci dawał każdego dnia, aby zbawić dusze.
(1) Mój Dar dla Jezusa, aby zbawić dusze

Mój najdroższy Jezu, który kochasz nas tak bardzo, pozwól mi na mój skromny sposób, pomóc zbawić Twoje cenne dusze. Miej miłosierdzie dla wszystkich grzeszników, bez względu na to, jak bardzo ciężko Cię obrażają.

Pozwól mi, poprzez modlitwę i cierpienie, pomóc tym duszom, które mogą nie przetrwać Ostrzeżenia, aby starać się o miejsce obok Ciebie w Twoim Królestwie.

Wysłuchaj mojej modlitwy, O słodki Jezu, aby móc pomóc Ci zwyciężyć nad tymi duszami, za którymi tęsknisz.

O Najświętsze Serce Jezusa, ślubuję Moją wierność wobec Twojej Najświętszej Woli przez wszystkie czasy.

Twój Zbawiciel
Jezus Chrystus

Krucjata Modlitwy (2) Modlitwa za globalnych dyktatorów
Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, piątek, 18 listopada 2011, godz. 21:00


Moja wielce ukochana córko, dzisiaj przynaglam Moich uczniów do zaoferowania tej modlitwy, dla zbawienia tych biednych dzieci, które są dręczone przez przywódców swoich własnych krajów, którzy z kolei podlegają dyktatowi sił globalnych, nie od Boga.


"Mój Ojcze Przedwieczny, w Imię Twojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa, proszę, ażebyś ochraniał Swoje dzieci przed prześladowaniami uknuwanymi przez globalne siły przeciwko niewinnym narodom.

Ja modlę się o wybaczenie grzechów tych dusz, które są przyczyną tej nędzy i cierpienia, tak, aby mogły one zwrócić się do Ciebie z sercami pokornymi i skruszonymi.

Proszę, daj Swoim torturowanym dzieciom siłę, aby przetrzymały te cierpienia, na przebłaganie za grzechy świata przez Chrystusa Pana Naszego Amen. "


Krucjata modlitwy- 3 

Otrzymano sobota, 19 listopad 2011, godz.19.00
Moja droga, ukochana Córko, przynoszę wam teraz modlitwę dla uwolnienia świata od strachu.
„O Panie Mój, Jezusie Chrystusie, błagam Cię, abyś uwolnił świat od strachu, który oddziela dusze od Twojego kochającego Serca.
Modlę się, żeby dusze, które doznają rzeczywistego lęku podczas Ostrzeżenia zatrzymały się i pozwoliły Twojemu Miłosierdziu napełnić się tak, aby mogły kochać Cię jak powinny.”
Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus


Krucjata Modlitwy (4) Zjednocz wszystkie rodziny

Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, niedziela, 20 listopada 2011, godz. 18:00
Moja córko, ta modlitwa jest ważna, bo pomoże utrzymać razem rodziny, tak, aby mogły pozostać jako jedność w Moim Nowym Królestwie Raju na ziemi.

Panie Jezu, zjednocz wszystkie rodziny podczas Ostrzeżenia, tak, aby mogły otrzymać odwieczne zbawienie.
Ja modlę się, aby wszystkie rodziny pozostały w zjednoczeniu z Tobą, Jezu, tak, aby mogły odziedziczyć Twój Nowy Raj na Ziemi.

Krucjata Modlitwy, (5) Chwała Bogu Najwyższemu
Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, poniedziałek, 21 listopada 2011, godz.19:00

Moja córko świat powinien ofiarować tą specjalną modlitwę w uwielbieniu i dziękczynieniu Bogu Ojcu za Miłosierdzie, jakim On obdarza cały świat.
Och Ojcze Przedwieczny, przynosimy Ci nasze modlitwy w radosnym dziękczynieniu
za Twój drogocenny dar Miłosierdzia wobec całej ludzkości.
Radujemy się i przedkładamy Ci, najwspanialszy Królu,
nasze uwielbienie i adoracje za Twoje kochające i czułe Miłosierdzie.
Ty, Bóg Najwyższy, jesteś naszym Królem, i za ten dar, który teraz nam przynosisz,
my upadamy do Twych stóp w pokornym poddaństwie.
Prosimy, Boże, zmiłuj się nad wszystkimi Swoimi dziećmi!

Krucjata Modlitwy, (6) Modlitwa o powstrzymanie Anty-Chrysta

Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, wtorek, 22 listopada 2011, godz.11:00
Och Jezu, ja modlę się, aby Bóg w Swoim Miłosierdziu uniemożliwił Anty-Chrystowi i jego niegodziwej armii spowodowanie terroru i wywołanie nędzy i cierpienia Twoich dzieci.
My modlimy się, aby został on powstrzymany, i żeby 
można było uniknąć Ręki Kary dzięki nawróceniu,
które zostanie osiągnięte podczas Ostrzeżenia.


Krucjata Modlitwy (7) Modlitwa za tych, którzy odrzucają Miłosierdzie
Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, wtorek, 22 listopada 2011, godz.20:00

Moja najmilsza córko, Moje przyjście, aby zbawić ludzkość po raz kolejny, jeszcze przed Sądem Ostatecznym, jest tak bliskie. Moja radość jest zabarwiona głębokim cierpieniem z powodu tych dusz, które odrzucą Moje Miłosierdzie.

Ty, Moja córko, musisz walczyć razem z Moją armią tych umiłowanych dzieci krzyża, aby zbawić te dusze. To jest modlitwa, jaką muszą odmawiać, aby błagać o miłosierdzie dla dusz w ciemności.
Jezu, ja chcę Cię przekonać, żebyś przebaczył tym grzesznikom,
których dusza jest tak ciemna, że odrzucą światło Twojego Miłosierdzia.
Przebacz im Jezu, błagam Cię, dla odkupienia ich z grzechów,
z których tak bardzo trudno będzie im się samym wydobyć.
Zalej ich serca promieniami Twojego Miłosierdzia i daj im szansę powrotu do Twojej owczarni!

Wasz ukochany Jezus

Krucjata Modlitwy (8) Spowiedź
Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, wtorek, 22 listopada 2011, godz.22:30
„Ja, Jezus, Wasz Król i Zbawiciel, podaję teraz Moją modlitwę dla odbycia spowiedzi. Ta modlitwa powinna być odmówiona podczas Ostrzeżenia oraz po Ostrzeżeniu, aby błagać o łaskę przebaczenia grzechów.”

Najdroższy Jezu, proszę o przebaczenie wszystkich moich grzechów oraz bólu i krzywd,
jakie wyrządziłem innym.
Ja pokornie modlę się o łaski, abym mógł uniknąć ponownego obrażenia Ciebie,
i ofiarować Ci pokuty zgodnie z Twoją Najświętszą Wolą.
Ja błagam o przebaczenie wszelkich przyszłych wykroczeń,
które mógłbym popełnić i które spowodują Twój ból i cierpienie.
Zabierz mnie ze Sobą do Nowej Ery Pokoju, abym mógł na wieczność stać się częścią Twojej rodziny.
Ja kocham Cię Jezu!
Ja potrzebuję Ciebie!
Ja oddaję Tobie cześć, oraz wszystkiemu temu, do czego Ty dążysz!
Pomóż mi Jezu, abym mógł być godzien wejścia do Twojego Królestwa!
Wasz ZbawicielKrucjata Modlitwy (9) Ofiarowanie cierpienia jako dar
Poniedziałek, 28 listopada 2011, godz. 20:30

O Przenajświętsze Serce Jezusa!

Naucz mnie, w Twoje święte Imię, zaakceptować zniewagi, kiedy głoszę z pokorną wdzięcznością Twoje Słowo.

Naucz mnie zrozumieć, jak upokorzenie, ból i cierpienie prowadzą mnie bliżej do Twojego Przenajświętszego Serca.

Dozwól mi zaakceptować takie próby z miłością i hojnością ducha, abym mógł przedłożyć je jako dary tak cenne.


(10) Nieść płomień Twojej miłości
– 29 listopada 2011

       Pomóż nam kochany Jezu, wzrastać bez lęku w Twoje Imię, aby nieść płomień Twojej Miłości do wszystkich narodów.
Daj nam, Twoim dzieciom, siłę, w obliczu nadużyć, jakich będziemy świadkami pośród wszystkich tych, którzy nie wierzą prawdziwie w Twoje miłosierdzie. Amen ".


(11) Powstrzymaj nienawiść wobec wizjonerów
– 30 listopada 2011
O Przenajświętsze Serce Jezusa proszę powstrzymaj nienawiść i zazdrość, jakie panują pośród Twoich uczniów wobec Twoich prawdziwych wizjonerów w tych czasach.
            Ja modlę się, abyś słyszał moją modlitwę i dał wizjonerom siłę, jakiej potrzebują, aby głosić Twoje Najświętsze Słowo do niewierzącego świata. Amen.

Krucjata Modlitwy (12) Modlitwa, aby uniknąć grzechu pychy
Sobota, 03 grudnia 2011, godz. 19:40

"Och Mój Jezu pomóż mi uniknąć grzechu pychy, gdy mówię w Twoim Imieniu.
Przebacz mi, jeśli kiedykolwiek poniżyłem kogoś w Twoje Święte Imię.
Pomóż mi słyszeć Jezu gdy mówi Twój głos, i napełnij mnie Twoim Duchem Świętym, abym mógł rozeznać prawdę Twojego słowa, gdy Ty wołasz do ludzkości. Amen ".

Modlitwa o powstrzymanie wprowadzenia w Europie nowej waluty – 9 grudnia 2011

Boże Ojcze, w Imię Twojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa, ja błagam Cię, ażebyś powstrzymał tę obrzydliwość kontrolowania Twoich dzieci. Proszę ochraniaj wszystkie Twoje dzieci w tych strasznych czasach, abyśmy mogli znaleźć pokój i godność żyjąc naszym życiem wolnym od diabła.

(13) Modlitwa o uwolnienie dla odrzucających Jesusa podczas Ostrzeżenia  11 grudnia 2011
Och Ojcze Niebieski przez miłość Twojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa,
Którego Męka na Krzyżu wybawiła nas od grzechu, ja proszę, zbaw wszystkich tych,
którzy wciąż odrzucają Jego Rękę Miłosierdzia. 
Zalej ich dusze, Drogi Ojcze, oznakami miłości.
Ja błagam Ci
ę, Ojcze Niebieski, wysłuchaj mojej modlitwy i zbaw te dusze od wiecznego potępienia.
Za przyczyną Twojego Miłosierdzia pozwól im być pierwszymi, którzy wejdą do Nowej Ery Pokoju na Ziemi. Amen.

(14) Modlitwa o zbawienie dusz – 14 grudnia 2011

„Och Ojcze Wszechmogący, Boże Najwyższy
Proszę miej miłosierdzie wobec wszystkich grzeszników
Otwórz ich serca ażeby zaakceptowali zbawienie i otrzymali obfitość łask
Usłysz moje prośby o moją własną rodzinę i zapewnij,
że każdy z nich znajdzie uznanie w Twoim kochającym Sercu
Och Boże Ojcze Niebieski ochroń wszystkie Twoje dzieci na ziemi od wojny jądrowej lub innych aktów, które są planowane, aby zgładzić Twoje dzieci
Zachowaj nas od wszelkiej krzywdy i ochroń nas
Oświeć nas, żebyśmy otworzyli nasze oczy dla usłyszenia i przyjęcia prawdy o naszym zbawieniu bez jakiegokolwiek lęku w naszych duszach.”


Krucjata Modlitwy (15) Podziękowanie za Dar Bożego Miłosierdzia
19 grudnia 2011, godz. 19:30

Och Mój Ojcze Niebieski!
Z głębokim uznaniem oddajemy Ci cześć za ofiarę, jaką złożyłeś, gdy posłałeś na świat Zbawiciela.
Z radością i dziękczynieniem ofiarujemy Ci w pokornej wdzięczności naszą modlitwę za dar,
jaki dajesz teraz Swoim dzieciom, Dar Bożego Miłosierdzia.
Zlituj się nad nami Boże Najwyższy, abyśmy się stali godnymi i z wdzięcznością zaakceptowali to Wielkie Miłosierdzie. Amen.”Krucjata Modlitwy (16) Modlitwa o pozostanie mocnym w czasie Ostrzeżenia
– 31 grudnia 2011
Och Mój Jezu zachowaj mnie silnym podczas tego procesu Twojego Wielkiego Miłosierdzia
Daj mi łaski potrzebne, aby stać się małym w Twoich oczach
Otwórz moje oczy na prawdę o Twojej obietnicy Wiecznego Zbawienia
Przebacz mi moje grzechy i pokaż mi Swoją miłość i rękę przyjaźni
Przygarnij Mnie w ramiona Świętej Rodziny, tak, abyśmy wszyscy mogli ponownie stać się jednością
Ja kocham Cię Jezu i obiecuję od dnia dzisiejszego, że będę głosił Twoje Święte Słowo bez strachu w moim sercu i w czystości duszy na wieki wieków. Amen.

Krucjata Modlitwy (17) Modlitwa do Matki Ocalenia
– 1 stycznia 2012
Och Niepokalane Serce Maryi Matki Ocalenia i Pośredniczki Wszystkich Łask!
Ty, która będziesz miała udział w ocaleniu ludzkości
od nikczemności szatana, módl się za nami!
Matko Ocalenia módl się, aby wszystkie dusze mogły być uratowane i przyjęły Miłość i Miłosierdzie
okazywane przez Twojego Syna Pana Naszego Jezusa Chrystusa,
który przychodzi po raz wtóry, aby uratować ludzkość i dać nam szansę wiecznego ocalenia.
Amen.

Krucjata Modlitwy (18) M-twa o STOP dla Anty-Chrysta
- 11 styczina 2012

O ukochany Jezu uratuj świat przed Anty-Chrystem.
Wspomagaj nas przeciw niegodziwości i zasadzkom szatana.
Uratuj od zła ostatnie resztki Twojego Kościoła.
Daj wszystkim Twoim kościołom moc i łaski potrzebne by bronić się przed wojnami
i prześladowaniem planowanymi przez szatana i jego armię terrorystów. Amen.

Krucjata Modlitwy (19) Modlitwa za młodych ludzi

Matko Ocalenia, Ja proszę Ciebie żebyś się modliła o Miłosierdzie
dla młodych dusz, które są w tak straszliwej ciemności,
że nie rozpoznają Twojego umiłowanego Syna, kiedy On przyjdzie, żeby zbawić całą ludzkość.
Nie pozwól, aby przepadła nawet jedna dusza! Nie pozwól,
aby nawet jedna dusza odrzuciła Jego Wielkie Miłosierdzie. Ja modlę się, Matko,
żeby wszyscy zostali ocaleni i proszę Ciebie żebyś okryła te dusze Twoim Świętym Płaszczem,
aby zapewnić im ochronę, jakiej potrzebują przed oszustem.

Krucjata Modlitwy (20) M-twa aby powstrzymać Anty-chrysta

Och Boże Ojcze, w Imię Twojego drogiego Syna, Ja wołam do Ciebie,
żebyś zapobiegł usidleniu przez Anty-chrysta dusz Twoich dzieci.
Ja błagam Cię, Ojcze Wszechmogący, abyś powstrzymał go przed terroryzowaniem Twoich dzieci.
Ja błagam Cię, abyś go powstrzymał od splugawienia Twojego stworzenia i
proszę Cię byś miał miłosierdzie nad tymi biednymi duszami, które będą wobec niego bezsilne.
Wysłuchaj mojej modlitwy drogi Ojcze i uratuj Swoje dzieci od tego strasznego zła.


 Krucjata Modlitwy (21) Modlitwa dziękczynna do Boga Ojca

Wychwalamy Cię i dziękujemy Ci, O Święty Boże,
Wszechmogący Stwórco ludzkości, za miłość i współczucie, jakie masz dla ludzkiej natury.
Dziękujemy Ci za Dar Ocalenia, jakim obdarzyłeś Twoje słabe dzieci.
Błagamy Cię, O Panie, abyś ocalił tych, którzy postępują za diabłem,
i aby ich serca otworzyły się dla prawdy ich życia wiecznego życia. Amen.

(22) Modlitwa do odmawiania przez duchownych katolickich

O Mój umiłowany Jezu,
zachowaj mnie silnym i rozpal płomień mojej miłości do Ciebie w każdej chwili mojego dnia.
Nigdy nie pozwól, żeby ten płomień miłości do Ciebie migotał albo zgasł.
Nigdy nie pozwól mi osłabnąć, gdy nadejdzie pokusa.
Udziel mi potrzebnych łask, żebym był wierny mojemu powołaniu, mojej pobożności, mojej wierności,
i abym stał na straży nauczania ortodoksyjnego Kościoła Katolickiego.
Ja ofiarowuję Ci moje posłuszeństwo o każdym czasie.
Ja składam moje zobowiązanie walczenia w Twojej armii,
tak, żeby Kościół Katolicki mógł znowu powstać w Chwale,
aby powitać Cię, kochany Jezu, na Twoje Powtórne Przyjście. Amen”


(23) Modlitwa o bezpieczeństwo dla Papieża Benedykta.

O Mój Ojcze Przedwieczny, w Imię Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa,
oraz cierpień, jakie On przeszedł, aby ocalić świat od grzechu, Ja modlę się teraz,
żebyś ochronił Twojego Świętego Wikariusza, Papieża Benedykta, Głowę Twojego Kościoła na ziemi.
Tak więc również i on może pomóc w ocaleniu Twoich dzieci
i wszystkich Twoich wyświęconych sług od bicza szatana i panowania jego upadłych aniołów,
które krążą po ziemi, kradnąc dusze.

O Ojcze, ochroń Twojego Papieża, aby Twoje dzieci mogły być kierowane po właściwej drodze do Nowego Raju na ziemi. Amen.


!(24) Pan Jezus objawia odpust zupełny całkowitego rozgrzeszenia !
Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, wtorek, 31 stycznia 2012, godz. 21:30
Niechaj odmawiają tę modlitwę przez siedem kolejnych dni, i otrzymają dar całkowitego rozgrzeszenia oraz moc Ducha Świętego.

„O Mój Jezu, Ty jesteś światłem ziemi!
Ty jesteś płomieniem, który dotyka wszystkich dusz!
Twoje Miłosierdzie i Miłość nie znają granic!
My nie jesteśmy godni ofiary, jaką Ty poniosłeś przez Swoją śmierć na Krzyżu!
My wiemy jednak, że Twoja Miłość dla nas jest większa niż miłość, jaką my mamy dla Ciebie.
Udziel nam, O Panie, daru pokory, abyśmy zasługiwali na Twoje Nowe Królestwo!
Napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy mogli maszerować naprzód i prowadzić Twoją armię,
Dla proklamowania prawdy Twojego Świętego Słowa i przygotowania naszych braci i sióstr
Do Chwały Twojego Powtórnego Przyjścia na ziemię!
My oddajemy Ci cześć!
My wysławiamy Ciebie!
My oferujemy samych siebie, nasze smutki, nasze cierpienia, jako dar dla Ciebie, aby ocalić dusze!
My kochamy Ciebie, Jezu!
Miej Miłosierdzie dla wszystkich Twoich dzieci, gdziekolwiek one się znajdują!
AMEN”


(25) Modlitwa o ochronę  dla wizjonerów

O Boże Najwyższy,
ja oręduję u Ciebie o zapewnienie ochrony wszystkim Twoim świętym posłańcom na świecie.
Modlę się, żeby byli oni ochraniani przed nienawiścią innych.
Proszę, żeby Twoje Najświętsze Słowo szybko rozchodziło się po całym świecie.
Ochraniaj Twoich posłańców przed oszczerstwami, nadużyciami, kłamstwami i wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwem.
Ochraniaj ich rodziny i przez cały czas osłaniaj ich Duchem Świętym, aby te posłania,
które oni dają światu, były rozważane z sercem pokornym i skruszonym. Amen