MODLITWY DO MATKI BOŻEJ


DOSTOJNA NIEBIOS KRÓLOWO
Za zagodą Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 20.04.1994 r. nr 578/K/94

Dostojna Królowo Niebios, Najwyższa Pani Aniołów,
któraś od początku otrzymała moc i posłannictwo zdeptania głowy szatana,
prosimy Cię pokornie, ześlij Twoje święte Zastępy,
aby pod Twoimi rozkazami i przez Twoją moc,
ścigały piekielne duchy, wszędzie je zwalczały,
unieszkodliwiały ich poczynania i strąciły je z powrotem w przepaść.
Któż jak Bóg! Święci Aniołowie i Archaniołowie,
brońcie nas, ochraniajcie nas!
O czuła Matko, Ty jesteś i Ty pozostaniesz na zawsze
całą naszą miłością i nadzieją. Amen.

Modlitwa "przemyska" do Matki Bożej (wersja z roku 1929)

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów,
Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę,
by zetrzeć głowę szatana - prosimy Cię pokornie:
rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów,
stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła.
Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.


Maryjo, Królowo niebios
 
Maryjo, Królowo niebios, matko i władczyni ludzi, która z Bożego nakazu i Bożą mocą, miażdżysz głowę szatana, posłuszni Twemu macierzyńskiemu wezwaniu przychodzimy do Ciebie, abyś obarzała nas łaskami i cudami swej dobroci.
Wysłuchaj modlitwy Twych strapionych dzieci. Maryjo, jaśniejąca blaskiem raju, światłością wiary rozprosz mroki błędu; wonią nadziei orzeźwij znużone dusze; płomieniem miłości ożyw serca, ludzkie.
Bądź nam pociechą w troskach, osłoną w niebezpieczeństwach, pomocą w walkach.Spraw, abyśmy kochali Jezusa, odmawiali różaniec, krzewili miłość ku Tobie, starali się byś w łasce, aby zasłużyć na radości nieba.
Maryjo, która bardziej niż ktokolwiek z ludzi zostałaś powierzona opiece Ducha Świętego, dopomóż Kościołowi Twojego Syna, wytrwać w takim samym zawierzeniu, aby wszystkim mógł udzielić nie wypowiedzianych darów odkupienia i uświęcenia, dla wolności całego stworzenia.
O Matko ludzi i narodów, Ty znasz wszystkie ich cierpienia i wszystkie nadzieje. Twoje macierzyńskie Serce Odczuwa, wszelkie wstrząsające światem zmagania dobra ze złem, światła z ciemnością przyjmij nasze wołanie, które w Duchu Świętym wznosimy wprost ku Twemu Sercu i ogarnij miłością matki i służebnicy Pańskiej tych, którzy tego najbardziej potrzebują, a zarazem tych, których zawierzenia Ty sama szczególnie oczekujesz. Weź w swoją macierzyńską opiekę całą rodzinę ludzką, która z serdeczną czułością Tobie, Matko, powierzamy. Niech dla wszystkich nastanie czas pokoju i wolności, czas prawdy, sprawiedliwości i nadziei.
Amen

AKT OFIAROWANIA SIĘ JEZUSOWI CHRYSTUSOWI PRZEZ RĘCE MARYI
 
wg. św. Ludwika Grignion de Montfort  Ja, N..., grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia. Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i w wieczności.